ของขวัญ

ให้นักเรียนทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคำสั่ง UPDATE ข้อมูลของภาษา SQL
 
จากนั้นให้นักเรียนลองประยุกต์ใช้คำสั่งใน PHP คาบหน้าจะสุ่มเลขที่ออกมาทำหน้าห้องนะครับ
 
...และให้ทบทวนคำสั่ง INSERT และ SELECT ด้วย ... เก็บคะแนนเหมือนกันครับ
 
ทำการทดสอบโดยใช้ตาราง STUDENT เหมือนเดิมนะครับ ดังนี้
 
STUDENT ประกอบด้วย ID,NAME,SURE,SEX,ROOM,BTH
 
ทดสอบกันดูนะครับ ทั้งคำสั่ง SQL และ PHP
 
ลงชื่อใน Comment ด้านล่างข้อความ ภายในวันนี้นะครับ
 
******************************************************

ขอให้นักเรียนสนุกกับการศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับ....ครูนิรุติ
โหลดฐานข้อมูลแล้ว ให้ทำการแตกไฟล์ให้เรียบร้อย
 
 
แตกไฟล์ ยังไง ?
 
1. คลิกขวาที่ไฟล์
2. เลือก Extract here
3. จะได้โฟลเดอร์ชื่อไฟล์
 
พอได้โฟลเดอร์แล้วให้ทำการคัดลอกโฟลเดอร์ไปวางไว้ที่
 
C:\Appserv\MySQL\data
 
เสร็จสิ้นกระบวนการ
 
 
 
 
 
ลองดูนะ

edit @ 27 Dec 2010 10:53:46 by ::: ToncomSci :::

edit @ 27 Dec 2010 11:03:24 by ::: ToncomSci :::

edit @ 27 Dec 2010 11:04:10 by ::: ToncomSci :::

จากใบงานที่กำหนดให้ ให้นักเรียนทำการออกแบบฐานข้อมูลที่จำเป็น ในการเก็บข้อมูลการลงทะเบียนของนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา การออกแบบฐานข้อมูลให้ประกอบด้วยเอนทิตี้ และ แอตทริบิวต์ ทำลงในสมุดนักเรียน ส่งท้ายคาบ งานเดี่ยว
 
 
------------------------------------------------------------------------------------
 
ให้ลงชื่อนักเรียนท้ายหัวข้อนี้ ( คลิก Comment มุมล่างขวาหัวข้อนี้ ) เป็นชื่อ - นามสกุล เลขที่ ห้อง
 
ยกตัวอย่างเช่น   นายรักเรียน   นามสกุล เขียนอ่าน เลขที่ 1 ห้อง 7
 
เป็นต้น เช็คชื่อผ่าน Comment นะครับผม หมดเวลา Comment ท้ายคาบนะครับ
 
หรือติดตามได้ที่ facebook ครูนิรุตินะครับ พิมพ์คำค้น toncomsci ครับ หาดูหัวข้อ
 
ใบงานนักเรียนชั้น ม.4/2 - 4/3 วันที่ 13 ธันวาคม 2553 ครับ แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook ก็ได้ครับ / หรือรายงานตัวผ่าน Facebook ก็ได้เช่นกัน

edit @ 13 Dec 2010 02:11:32 by ::: ToncomSci :::

edit @ 13 Dec 2010 02:16:56 by ::: ToncomSci :::