สาระน่ารู้

posted on 30 Nov 2008 12:48 by kruton
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดใดบ้างที่ออกลูกเป็นไข่

โดยทั่วไปแล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะสืบพันธุ์โดยการออกลูกเป็นตัว แต่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่ 2 ชนิด คือ เม่นกินมด (Echidna) และตุ่นปากเป็ด (Duck billed platypus) ที่สืบพันธุ์โดยออกลูกเป็นไข่ สาเหตุเกิดจาก บรรพบุรุษ ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลานซึ่งออกลูกเป็นไข่ ทำให้สัตว์ทั้งสองชนิดนี้สามารถออกลูกเป็นไข่ได้
เม่นกินมดมีรูปร่างคล้ายกับเม่น มีลิ้นยาวใช้จับมด ปลวก และแมลงปีกแข็ง เป็นอาหาร มีวิธีสืบพันธุ์โดย ออกไข่ ครั้งละ 1 ฟอง แล้วตัวเมียจะเก็บไข่ไว้ที่กระเป๋าหน้าท้อง เมื่อฟักเป็นตัวลูกจะดูดกินนมจากแม่ซึ่งนมจะซึมออกมาจาก ต่อมใต้ขนท้องของแม่ นับว่าเป็นเป็นสัตว์ที่มีความแตกต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นที่จะดูดนมจากหัวนมแม่

ส่วนตุ่นปากเป็ด มีลักษณะคล้ายเป็ดคือ ที่เท้าจะมีพังผืดเหมือนกับเป็ด มีปากแบนเหมือนปากเป็ด แต่ส่วนหาง จะเหมือนตัวบีเวอร์ ลักษณะเด่นนี้ทำให้เหมาะแก่การดำรงชีวิตในน้ำ ซึ่งตุ่นปากเป็ดสามารถอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก เมื่ออยู่บนบกมันจะขุดดินเป็นโพรงแล้วเข้าไปอยู่ เมื่อลูกฟักออกมาจากไข่แล้วก็จะกินนมจากแม่โดยวิธีเดียวกันกับ เม่นกินมด