Student

จากใบงานที่กำหนดให้ ให้นักเรียนทำการออกแบบฐานข้อมูลที่จำเป็น ในการเก็บข้อมูลการลงทะเบียนของนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา การออกแบบฐานข้อมูลให้ประกอบด้วยเอนทิตี้ และ แอตทริบิวต์ ทำลงในสมุดนักเรียน ส่งท้ายคาบ งานเดี่ยว
 
 
------------------------------------------------------------------------------------
 
ให้ลงชื่อนักเรียนท้ายหัวข้อนี้ ( คลิก Comment มุมล่างขวาหัวข้อนี้ ) เป็นชื่อ - นามสกุล เลขที่ ห้อง
 
ยกตัวอย่างเช่น   นายรักเรียน   นามสกุล เขียนอ่าน เลขที่ 1 ห้อง 7
 
เป็นต้น เช็คชื่อผ่าน Comment นะครับผม หมดเวลา Comment ท้ายคาบนะครับ
 
หรือติดตามได้ที่ facebook ครูนิรุตินะครับ พิมพ์คำค้น toncomsci ครับ หาดูหัวข้อ
 
ใบงานนักเรียนชั้น ม.4/2 - 4/3 วันที่ 13 ธันวาคม 2553 ครับ แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook ก็ได้ครับ / หรือรายงานตัวผ่าน Facebook ก็ได้เช่นกัน

edit @ 13 Dec 2010 02:11:32 by ::: ToncomSci :::

edit @ 13 Dec 2010 02:16:56 by ::: ToncomSci :::