ให้นักเรียนทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคำสั่ง UPDATE ข้อมูลของภาษา SQL
 
จากนั้นให้นักเรียนลองประยุกต์ใช้คำสั่งใน PHP คาบหน้าจะสุ่มเลขที่ออกมาทำหน้าห้องนะครับ
 
...และให้ทบทวนคำสั่ง INSERT และ SELECT ด้วย ... เก็บคะแนนเหมือนกันครับ
 
ทำการทดสอบโดยใช้ตาราง STUDENT เหมือนเดิมนะครับ ดังนี้
 
STUDENT ประกอบด้วย ID,NAME,SURE,SEX,ROOM,BTH
 
ทดสอบกันดูนะครับ ทั้งคำสั่ง SQL และ PHP
 
ลงชื่อใน Comment ด้านล่างข้อความ ภายในวันนี้นะครับ
 
******************************************************

ขอให้นักเรียนสนุกกับการศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับ....ครูนิรุติ

Comment

Comment:

Tweet

ดีคร้า

#15 By นางสาวศิริวรรณ อินต๊ะปัน (202.143.163.163) on 2011-01-19 11:02

ดีคร้า

#14 By นางสาวสุพรรณ อวดมาก (202.143.163.163) on 2011-01-19 11:00

ดีครับ

#13 By นายพัสกร วงศ์ชมภู (202.143.163.163) on 2011-01-19 10:58

ดีคร้า

#12 By นางสาวธัญชนก กองหล้า (202.143.163.163) on 2011-01-19 10:57

ห้ามลืมของฝากนะค่ะ

#11 By นางสาวอุบลวรรณ ต่อสนิท (202.143.163.163) on 2011-01-19 10:54

ดีค่ะครูนิรุติ มารายงานตัวแล้วค่ะ

#10 By นางสาวพัชรี สีสุวรรณ (202.143.163.163) on 2011-01-19 10:51

สวัสดีคร้าครูต้นเกาหลี

#9 By นาวสาวจิราภรณ์ ธงชัย (202.143.163.163) on 2011-01-19 10:50

สวัสดีคร้าครูต้นสุดหล่อ

#8 By นางสาวณัฐนรี ท่าดี (202.143.163.163) on 2011-01-19 10:45

#7 By นางสาวสุชาดา คิดอ่าน (202.143.163.163) on 2011-01-19 10:43

ดีคร้า

#6 By นางสาวพิมพ์วลัย โกสุโท (202.143.163.163) on 2011-01-19 10:42

#5 By นางสาวอารีรัตน์ กระทุ่ม (202.143.163.163) on 2011-01-19 10:42

#4 By นางสาวรุ่งทิพย์ มุ่งเมิน (202.143.163.163) on 2011-01-19 10:41

#3 By นางสาวสุติมา สวยสด (202.143.163.163) on 2011-01-19 10:41

#2 By นางสาวสุพิณดา อวดห้าว (202.143.163.163) on 2011-01-19 10:40

ดีค่ะ

#1 By นางสาวรุ่งนภา วรรณรักษ์ (202.143.163.163) on 2011-01-19 10:37