ให้นักเรียนทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคำสั่ง UPDATE ข้อมูลของภาษา SQL
 
จากนั้นให้นักเรียนลองประยุกต์ใช้คำสั่งใน PHP คาบหน้าจะสุ่มเลขที่ออกมาทำหน้าห้องนะครับ
 
...และให้ทบทวนคำสั่ง INSERT และ SELECT ด้วย ... เก็บคะแนนเหมือนกันครับ
 
ทำการทดสอบโดยใช้ตาราง STUDENT เหมือนเดิมนะครับ ดังนี้
 
STUDENT ประกอบด้วย ID,NAME,SURE,SEX,ROOM,BTH
 
ทดสอบกันดูนะครับ ทั้งคำสั่ง SQL และ PHP
 
ลงชื่อใน Comment ด้านล่างข้อความ ภายในวันนี้นะครับ
 
******************************************************

ขอให้นักเรียนสนุกกับการศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับ....ครูนิรุติ
โหลดฐานข้อมูลแล้ว ให้ทำการแตกไฟล์ให้เรียบร้อย
 
 
แตกไฟล์ ยังไง ?
 
1. คลิกขวาที่ไฟล์
2. เลือก Extract here
3. จะได้โฟลเดอร์ชื่อไฟล์
 
พอได้โฟลเดอร์แล้วให้ทำการคัดลอกโฟลเดอร์ไปวางไว้ที่
 
C:\Appserv\MySQL\data
 
เสร็จสิ้นกระบวนการ
 
 
 
 
 
ลองดูนะ

edit @ 27 Dec 2010 10:53:46 by ::: ToncomSci :::

edit @ 27 Dec 2010 11:03:24 by ::: ToncomSci :::

edit @ 27 Dec 2010 11:04:10 by ::: ToncomSci :::

จากใบงานที่กำหนดให้ ให้นักเรียนทำการออกแบบฐานข้อมูลที่จำเป็น ในการเก็บข้อมูลการลงทะเบียนของนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา การออกแบบฐานข้อมูลให้ประกอบด้วยเอนทิตี้ และ แอตทริบิวต์ ทำลงในสมุดนักเรียน ส่งท้ายคาบ งานเดี่ยว
 
 
------------------------------------------------------------------------------------
 
ให้ลงชื่อนักเรียนท้ายหัวข้อนี้ ( คลิก Comment มุมล่างขวาหัวข้อนี้ ) เป็นชื่อ - นามสกุล เลขที่ ห้อง
 
ยกตัวอย่างเช่น   นายรักเรียน   นามสกุล เขียนอ่าน เลขที่ 1 ห้อง 7
 
เป็นต้น เช็คชื่อผ่าน Comment นะครับผม หมดเวลา Comment ท้ายคาบนะครับ
 
หรือติดตามได้ที่ facebook ครูนิรุตินะครับ พิมพ์คำค้น toncomsci ครับ หาดูหัวข้อ
 
ใบงานนักเรียนชั้น ม.4/2 - 4/3 วันที่ 13 ธันวาคม 2553 ครับ แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook ก็ได้ครับ / หรือรายงานตัวผ่าน Facebook ก็ได้เช่นกัน

edit @ 13 Dec 2010 02:11:32 by ::: ToncomSci :::

edit @ 13 Dec 2010 02:16:56 by ::: ToncomSci :::